Je wil het zwarter

Ben jjj de gever

Ik verlaat het spel

Ben je genezer

‘k ben geknakt en lam

Is de glorie voor jou

Dan lijkt de mijne tam

Je wil het zwarter

Dood dan de vlam

Verheerlijkt en geheiligd

Door Uw Heil’ge Naam

Belasterd en gekruisigd

In ‘t menselijk raam

‘n Miljoen kaarsen branden

Voor de hulp die nooit meer kwam

Je wil het zwarter

Dood dan de vlam

Hineni Hineni

‘k Ben klaar, mijn Heer

Er is een liefste in ‘t verhaal

Maar ‘t verhaal is nog steeds gelijk

Er is een slaaplied voor ‘t lijden

En een paradox als verwijt

Maar ‘t stond geschreven in de bijbel

En ‘t is geen ijdele eis

Je wil het zwarter

Dood dan de vlam

Ze lijnen de gevangenen

De bewakers mikken

Ik streed met wat demonen

Zo kleinburgerlijk en tam

Wist ik veel dat ik verlof had

Voor moord en verminking

Je wil het zwarter

Hineni Hineni

‘k Ben klaar, mijn Heer

Verheerlijkt en geheiligd

Door Uw Heil’ge Naam

Belasterd en gekruisigd

In ‘t menselijk raam

‘n Miljoen kaarsen branden

Voor de hulp die nooit meer kwam

Je wil het zwarter

Dood dan de vlam

Ben jjj de gever

Ik verlaat het spel

Ben je genezer

‘k ben geknakt en lam

Is de glorie voor jou

Dan lijkt de mijne tam

Je wil het zwarter

Dood dan de vlam

Hineni Hineni

‘k Ben klaar, mijn Heer


“You want it darker”, Leonard Cohen – ‘The Flame’, 2018, postume dichtbundel – Vertaling: Dirk Rommens