Overzichtstentoonstelling “Figuratief tekenen in Vlaanderen”

VZW DE GULDEN SPOREN

KORTRUK — „VZW De Gulden Sporen heeft op korte tijd al een hele reeks indrukwekkende initiatieven genomen, de kunst in de ruimste zin van het woord ten goede. Er waren al tentoonstellingen over de Grote Markt van Kortrijk, het werk van André Deroo en Maria Callens, maar deze stichting werkte daarenboven ook mee aan de viering van het 25-jarig bestaan van het West-Vlaams jeugdorkest en de uitgave van de plaat „Exodus en de 5 orgelsonatines” van Herman Roelstraete. Als jaarafsluit loopt momenteel de indrukwekkende tentoonstelling “Figuratief tekenen in Vlaanderen”, die trouwens ook nog in Aalst, Sint-Niklaas en Leuven een beeld zal ophangen van het werk van niet minder dan 59 Vlaamse kunstenaars. Daarenboven publiceerde Lannoo Tielt het ‘gelijknamige overzichtsboek waarin de 59 kunstenaars worden voorgesteld. –

Directeur-uitgever Luc Demeester van Lannoo Tielt had de eer het eerste exemplaar van „Figuratief Tekenen in Vlaanderen” te overhandigen aan de voorzitter van de VZW „De Gulden Sporen”, bankdirecteur Yves Graulich. — (Foto M. Anckaert)

De onlangs tot hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen benoemde dr. Lydia Schoonbaert verzorgde de inleiding van deze monografie en leidde de tentoonstelling eveneens in. In haar inleiding stelde mevrouw Lydia Schoonbaert dat de tekening, onder de visuele kunsten, niet degene is die ziek mocht verheugen in de grootste belangstelling. Toch is volgens haar het tekenen „een van de eerste en boeiendste expressiemogelijkheden van de mens. Ook bij de ‘kunstenaar verrast de tekening het meest onder alle beeldende kunsten. De persoonlijkheid van de artiest komt er het zuiverst, het meest spontaan tot uiting”. Aangezien het materiaal waarmee wordt gewerkt (potlood, zwart. krijt en contépotlood, houtskool, pennen, viltstift) medebepalend is voor het karakter van de tekening, ging de inleidster hier ook even op in. Toch blijft voor haar de mens die gebruik maakt van deze materialen het belangrijkste gegeven: „De krijttekening van Rubens is anders dan de krijttekening van Ensor en een pentekening van Rops verschilt grondig van een pentekening van Rik Wouters. Dat komt door het eigen temperament van de kunstenaar. We spreken dan ook van de eigen schriftuur, van de „poot” van ie kunstenaar. Dit eigen schriftuur is zijn meest onvervalste handtekening”,

Dr. Lydia Schoonbaert schetste dan heel summier de ontwikkeling van ie tekenkunst van de jongste jaren: post-expressionisme (1945), abstracte kunst (jaren ’50), invloeden van pop art (60’ er jaren), hyperrealisme (70’ er jaren), modern symbolisme. „Op onze dagen komt een nieuwe en verhevigde gemoedsontlading zich in de kunst van ie jonge artiesten openbaren.” Directeur-uitgever Luc Demeester (Lannoo Tielt) had de eer het eerste exemplaar van ,Figuratief tekenen in Vlaanderen” aan de voorzitter van de VZW „De Gulden Sporen” te overhandigen. Het is trouwens het voorlaatste boek van het lustrumwerkjaar (75 jaar) dat van de persen rolt. Volgt nog de monografie „Luc Peire” van Jaak Fontien. Naast een reeks monografieën gewijd aan een bepaalde kunstenaar (Leon Spilliaert, Alben Saverys, Rik Slabbinck, Albert Servaes) brengt Lannoo geregeld overzichtsboekèn uit. In 1982 was dit „Kunstbeeld in Vlaanderen vandaag’’ (bekroond met de Gouden Legpenning), dit jaar „Figuratief Tekenen in Vlaanderen” en… men hoopt in de toekomst nog andere disciplines (keramiek, fotografie, grafiek) aan bod te laten komen.

De tentoonstelling loopt nog tot 4 januari; openingsuren BBL, Markt 50.

— (R.K.) Dirk Rommens in Het Volk, 21 december 1984

Steekkaart

VORMGEVING

Formaat: 33 x 25 cm. Omvang: 160 blz., meer dan 80 illustraties in kleur en zwart-wit.
Papier: mat kunstdruk.
Druk: offset.
Afwerking: gebonden in vollinnen band en stofomslag. Grafische vormgeving: Geert Verstaen.
Omslag: Philippe Boxy.
Realisatie: Drukkerij Lannoo, Tielt.
Prijs: 1650 frank (1800 frank vanaf 31 maart 1985).
Besteladres; Boekhandel – Drukkerij – Uitgeverij Lannoo, 8880 Tielt — of VZW „De Gulden Sporen”, Grote Markt 50, 8500 Kortrijk, rek. 385-0522386-07 met vermelding „Figuratief Tekenen in Vlaanderen”.

INHOUD

Voorwoord: Yves Graulich, Voorzitter VZW „De Gulden Sporen”.
Inleiding: „De figuratieve tekenkunst in Vlaanderen van Romantiek tot Animisme”, Lydia M.A. Schoonbaert: uitvoering en overvloedig geïllustreerde inleiding: de evolutie en de betekenis van de tekenkunst tijdens de laatste eeuwen. Naast het esthetische, komen ook de diverse technieken in de tekenkunst aan bod.

Hedendaagse Tekenaars:
de sectie „Plastische kunsten” van de VZW „De Gulden Sporen” onder voorzitterschap van Herwig Driesschaert, stond in voor de selectie. Als criterium werd „metier” en „kwaliteit” vooropgesteld. 59 kunstenaars werden weerhouden (oudste °1909, jongste ‘1956) alfabetisch gerangschikt. 35 kunstcritici situeren de tekenaars. Elke bijdrage werd geïllustreerd met een foto en een Curriculum Vitae van de kunstenaar en een reproductie van een werk.

Eindredactie: William Deceuninek, Niklaas Maddens, Georges Van den Bussche, Hendrik Van Severen.

Realisatie: samenwerking tussen uitgeverij Lannoo en VZW „De Gulden Sporen”, mecenaat „Bank Brussel Lambert”.

— (R.K.) Dirk Rommens in Het Volk, 21 december 1984